Seguint una tècnica que considerem didàcticament útil, utilitzada per exemple en el text de Weston (1998), els diferents temes discutits en aquest treball s han nu­merat correlativament, de manera que els professors puguin remetre de forma di­recta els estudiants, per exemple, a l epígraf 12 del text, on es presenta el model de transport de Hitchcock, o bé a l epígraf 18, on s examinen els problemes de distri­bució comercial quan es consideren els costos de fabricació, o al 27, on es discu­teix el model bàsic d assignació, etc. Dins de cada capítol, per tant, s han identificat epígrafs, numerats de manera corre­lativa en el decurs de tot el text, sense que la numeració depengui del capítol al qual pertany l epígraf. Dins de cada epígraf s han numerat les equacions, figures, exercicis, etc. mitjançant un número correlatiu a continuació del número de l epígraf. Així, per exemple, la figura 12.1 es pot trobar a l epígraf 12 (és la prime­ra figura), l exemple 12.1 també es troba al mateix epígraf (és el primer exercici), etc. Això facilita la referència concreta que desitgi realitzar el professor. No obstant això, les equacions, taules, quadres, etc. utilitzats a l enunciat o a la resolució d un exercici han estat numerats correlativament per a cada exercici (per convenció s hi ha anteposat una E). Així, per exemple, la taula E8.2.1 és la prime­ra taula del segon exercici de l epígraf 8, o exercici 8.2. La segona taula que apa­reix en aquest exercici es numera com a E8.2.2, etc. S ha utilitzat normalment el símbol . per identificar el final del desenvolupament d un exercici o d una explicació. Tots els exercicis han estat adaptats per poder ser resolts utilitzant el programa Hyper LINDO un programa molt estès a les universitats , però són fàcilment adaptables a d altres programes. La informació sobre aquest programa es pot con­sultar a www.lindo.com. Confiem que aquest text pugui contribuir a millorar la docència de les assignatures d Organització d Empreses que utilitzen la programació lineal per a la resolució de problemes d interès econòmic.

  • Formato: PDF
  • Protección: Adobe DRM
  • Limitaciones: Copiar y Pegar: Prohibido / Imprimir: Prohibido
  • Editorial: U. LLEIDA
  • Paginas: 218
  • Edición: 2003
  • Idioma: Catalán
  • ISBN 9788484091936

Ultimos vistos

El blog de boutique

SIGLO XXI Nueva Colección HACER HISTORIA

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: l.. Seguir Leyendo
Desarrollado integral del sitio: TAP