Cadascun dels temes presenta, en general, la mateixa estructura: característiques generals i distribució de la vegetació que s'hi descriu; principals comunitats representatives, algunes de les quals van acompanyades de taules d'inventaris; fitocenenologia i una relació àmplia de bibliografia que es recomana a fi d'ampliar conexements. Hem cregut convenient adjuntar hi, encara que no d'una manera exhaustiva ni obligada, alguns esquemes, mapes de distribució d'espécies forestals i il.lustracions originals de les principals espècies vegetals que conformen les comunitats que hi apareixen.

  • Formato: PDF
  • Protección: Adobe DRM
  • Limitaciones: Copiar y Pegar: Prohibido / Imprimir: Prohibido
  • Editorial: U. LLEIDA
  • Paginas: 408
  • Edición: 2003
  • Idioma: Catalán
  • ISBN 9788484091912

Ultimos vistos

El blog de boutique

SIGLO XXI Nueva Colección HACER HISTORIA

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: l.. Seguir Leyendo
Desarrollado integral del sitio: TAP