En aquelles enginyeries en les quals l'estudi del processament i de la transmissió de la informació en constituexin la finalitat o el mitjà, les estructures matemàtiques discretes (finites o numerables) esdevenen una eina important, ja que permeten modelitzar fenòmens de naturalesa discreta com són els que tracten les tecnologies de la informació. És per això que, en els actuals plans d'estudi de les enginyeries d'informàtica, els continguts básics del que hom anomena matemática discreta juguen un paper important. Així succeeix a l'Escola Universitária Politècnica de la Universitat de Lleida, on hem acumulat una certa experiència en la docéncia d'alguns d'aquests continguts en els darrers anys. Entre aquests continguts, l'estudi de la teoria de grafs i també (per la seva vessant constructiva) dels seus algorismes he estimulat la collaboració entre persones que treballem en el camp de la matemàtica i altres de més propers al món de la programació. Tot plegat ha esperonat una tasca en equip multidisciplinar que ha donat com a fruit el llibre que teniu a les vostres mans.

  • Formato: PDF
  • Protección: Adobe DRM
  • Limitaciones: Copiar y Pegar: Prohibido / Imprimir: Prohibido
  • Editorial: U. LLEIDA
  • Paginas: 292
  • Edición: 2003
  • Idioma: Catalán
  • ISBN 9788484091899

Ultimos vistos

El blog de boutique

SIGLO XXI Nueva Colección HACER HISTORIA

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: l.. Seguir Leyendo
Desarrollado integral del sitio: TAP