Les propostes curriculars centrades en les competències bàsiques volen solucionar una de les causes dels problemes d aprenentatge, la deficient articulació dels diferents continguts que constitueixen el programa d'una matèria: els procediments que cal dominar (com és el cas de la comprensió lectora posat en relleu per l informe PISA) per poder accedir als diferents conceptes de la matèria. Aquest llibre ofereix les claus fonamentals per a l ensenyament d aquestes competències bàsiques transversals a tot el currículum: la introducció de les tècniques d'estudi i aprenentatge dintre de la programació de les activitats escolars. Una introducció que cal plantejar amb la fonamentació científica necessària i amb l'eficàcia desitjable

  • Formato: PDF
  • Protección: Adobe DRM
  • Limitaciones: Copiar y Pegar: Prohibido / Imprimir: Permitido
  • Editorial: GRAÓ
  • Paginas: 165
  • Edición: 2011
  • Idioma: Español
  • ISBN 9788499800622

Ultimos vistos

El blog de boutique

SIGLO XXI Nueva Colección HACER HISTORIA

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: l.. Seguir Leyendo
Desarrollado integral del sitio: TAP