Un dos trazos máis salientables da evolución histórica do sistema capitalista é a facilidade coa que o mercado se foi estendendo a practicamente todos os ámbitos da existencia material da sociedade humana. Esta permanente vocación expansiva a valorizar -poñer en valor económico- todo aquilo susceptible de ser apropiado (propiedade privada) atópase tan arraigada na nosa vida cotiá que moitas veces pasa desapercibida, e isto malia as profundas consecuencias que se derivan sobre á nosa forma de vida. Porén, esta evolución, inherente á dinámica do capitalismo, non se detén aí senón que se ten prolongado nos últimos tempos, de xeito sutil pero ao mesmo tempo incisivo, aos bens inmateriais: o coñecemento. Neste novo contexto, o presente libro achega análises e reflexións sobre cara a que modelo de sociedade da información e o coñecemento camiñamos, prestando especial atención á controversia existente no ámbito da relación do peculiar mercado de bens inmateriais. Con este obxectivo xeral e dende ópticas plurais, a obra aborda cuestións dos bens inmateriais e o seu cuestionamento, afondando, por outra banda, na problemática que afecta ao regulamento deste tipo de produtos.

  • Formato: PDF
  • Protección: Adobe DRM
  • Limitaciones: Copiar y Pegar: Prohibido / Imprimir: Permitido / Imprimir: Permitido
  • Editorial: U. SANTIAGO COMPOSTELA
  • Paginas: 256
  • Edición: 2009
  • Idioma: Gallego
  • ISBN 9788498874044

Ultimos vistos

El blog de boutique

La imprenta mayúscula para primeros lectores

Acompañar el desarrollo de las competencias de un primer lector implica considerar especialmente los disti.. Seguir Leyendo
Desarrollado integral del sitio: TAP