L'elaboració d'aquest text pretén assolir dos objetius. D'una banda, porporcionar al professorat d'aquesta assignatura un material de suport a la seva docència i, de l'altra, facilitar a l'estudiantat la tasca d'aprentatge de les eines b'asiques de l'àlgebra incidint en la práctica del raonament lògic i deductiu, i en l'ús precis del llenguatge matemàtic. Els temes tractats poden agrupar-se en quatre blocs: lògica i teoria de conjunts, estructures algebraiques, aritmètica i algebra lineal. El primer consta de cinc capítols preliminars (lógica matemática, conjunts, relacions, aplicacions, intucció i numerabilitat) on s'introdueixen els mètodes de demostració i el llenguatge conjuntista propi d' un primer curs de matemàtiques. En el segon bloc, estructurat en dos capítols (grups, anells i cossos; àlgebres de Boole), es l'estructura d'àlgebra de Boole que té un paper rellevant en els continguts específics de les enginyeries d'Informàtica i d'Electrònica. El tercer bloc se centra en l'estudi de la divisibilitat en l'anell dels enters i incideix en aspectes algorítmics. Finalment, el quart bloc, dedicat a l´'algebra lineal, consta de quatre capitols (matrius, determinants, sistemes d'equacions lineals i diagonalització de matrius).

  • Formato: PDF
  • Protección: Adobe DRM
  • Limitaciones: Copiar y Pegar: Prohibido / Imprimir: Prohibido
  • Editorial: U. LLEIDA
  • Paginas: 354
  • Edición: 2004
  • Idioma: Catalán
  • ISBN 9788484091837

Ultimos vistos

El blog de boutique

SIGLO XXI Nueva Colección HACER HISTORIA

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: l.. Seguir Leyendo
Desarrollado integral del sitio: TAP